Et utvalg av vĂ¥re tjenester

 

 • Utarbeidelse av stikningsplaner iht PBL
 • Utarbeidelse av akseplaner
 • Utarbeidelse av grunnlagsnett
 • Utstikking av boliger, akser og produksjonsstikking
 • Innmåling og dokumentasjon av tiltak
 • Påvisning av eiendomsgrenser
 • Innmåling situasjon for prosjektering
 • Terrengmåling med drone eller tradisjonell måling
 • Utarbeidelse av terrengmodell, kotekart mm
 • Etablering av stikningsdata fra tegninger og planer
 • Prosjektering og dokumentasjon av fiberanlegg
 • Kabelpåvisning
 • Prosjektledelse av fiberanlegg
 • Setningsmåling

 

 

 

Hinna Park
Oppmåling med Drone i sammen med Aerovie Oppmåling med Drone i sammen med Aeroview

 

 

STITEK AS, Fabrikkveien 12, 4033 Stavanger, 998 296 080 MVA