Avviklet

Stitek har avviklet driften.

Tommy begynner hos Terratec som seksjonsleder, Roger begynner i nytt firma Rogon AS og Per er ennå uavklart. Vi takker alle kunder, samarbeidspartnere og venner for samarbeidet i disse 8 årene.